TDG Scholar TDGScholar Committed to research! Version 1.7

Bibliography

| Report | Share
A total of 44 records were found in 0.203 seconds
Partha Sarathi Roy, M. D. Behera, M. S. R. Murthy, Arijit Roy, Sarnam Singh, S. P. S. Kushwaha, C. S. Jha, S. Sudhakar, P. K. Joshi, Ch. Sudhakar Reddy, Stutee Gupta, Girish Pujar, C. B. S. Dutt, V. K. Srivastava, M. C. Porwal, Poonam Tripathi, J. S. Singh, Vishwas Chitale, Andrew K. Skidmore, G. Rajshekhar, Deepak Kushwaha, Harish Chandra Karnatak, Sameer Saran, A. Giriraj, Hitendra Padalia, Manish Kale, Subrato Nandy, C. Jeganathan, C. P. Singh, C. M. Biradar, Chiranjibi Pattanaik, D. K. Singh, G. M. Devagiri, Gautam Talukdar, Rabindra K. Panigrahy, Harnam Singh, J. R. Sharma, K. Haridasan, Shivam Trived, K. P. Singh, Lavanya Kannan, M. Daniel, M. K. Misra, Madhura Niphadkar, Nidhi Nagabhatla, Nupoor Prasad, O. P. Tripathi, P. Rama Chandra Prasad, Pushpa Dash, Qamer Qureshi, S. K. Tripathi, B. R. Ramesh, Balakrishnan Gowda, Sanjay Tomar, Shakil Romshoo, Shilpa Giriraj, Shirish A. Ravan, Soumit Kumar Behera, Subrato Paul, Ashesh Kumar Das, B. K. Ranganath, T. P. Singh, T. R. Sahu, Uma Shankar, A. R. R. Menon, Gaurav Srivastava, Neeti, Subrat Sharma, U. B. Mohapatra, Ashok Peddi, Humayun Rashid, Irfan Salroo, P. Hari Krishna, P. K. Hajra, A. O. Vergheese, Shafique Matin, Swapnil A. Chaudhary, Sonali Ghosh, Udaya Lakshmi, Deepshikha Rawat, Kalpana Ambastha, Akhtar H. Malik, B. S. S. Devi, Balakrishna Gowda, K. C. Sharma, Prashant Mukharjee, Ajay Sharma, Priya Davidar, R. R. Venkata Raju, S. S. Katewa, Shashi Kant, Vatsavaya S. Raju, B. P. Uniyal, Bijan Debnath, D. K. Rout, Rajesh Thapa, Shijo Joseph, Pradeep Chhetri, Reshma M. Ramachandran
Int. J. Applied Earth Observation and Geoinformation, 39142-159, 2015